WWW.SHTF.NL‎ > ‎

Stop met vuur spelen!

posted Apr 25, 2014, 5:54 AM by SHTF NL

Financial sanctions against Russia could lead to a banking crisis in the West and even a military war, zo begon Harold James, professor in de wereld- geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Princeton University in een recent artikel in de opinie pagina Project Syndicate. Hij heeft naam gemaakt met zijn studies ‘The Creation and Destruction of Value, the Globalization Cycle’ en ‘Making the European Monetary Union’.

In dit artikel stelt hij dat een financiële oorlog het Westerse complexe financiële systeem uiteindelijk veel meer schade kan berokkenen dan de nog betrekkelijk geïsoleerde markt in Rusland. Je hoeft wat dat betreft maar te kijken naar de gevolgen van Lehman’s ondergang in 2008. Voorts refereerde hij aan Rusland’s grondstoffenreserves (grootste olie- en gasproducent), Rusland’s nucleaire arsenaal alsmede de kennis op het terrein van cyber war die het land tot een vervaarlijk opponent maken.

Dit gevoegd bij het feit dat het Putin een doorn in het oog is dat de V.S. in de afgelopen jaren een financiële “neutronenbom” heeft ontwikkeld waarmee bijna elke natie in de wereld zonder een schot te lossen op de knieën is te krijgen of anders gezegd: 'The United States is centrally planning the entire global monetary system’ of wel: stuurt aan op de hegemonie over het mondiale bankensysteem.

In dat kader past het dan ook om onder de huidige omstandigheden Russische banken en (staats)bedrijven de toegang tot andere markten te ontzeggen. Instituten die samen ook nog eens een bedrag van $714 miljard aan schuld op de balans hebben staan. Dit staat los van de op de agenda staande sanctie om Putin’s eigen banktegoed (al dan niet rechtens verkregen) in Zwitserland te bevriezen.
Comments