WWW.SHTF.NL‎ > ‎

FINANCIËLE STABILITEIT

posted Apr 18, 2014, 1:40 PM by SHTF NL

Tijdens het voorjaarsoverleg tussen het IMF en de Wereldbank was het thema ‘Managing the Transition to Normality – Implications for Fiscal Policy’. Centraal daarin stond de vraag of het huidige “onconventionele” beleid diende te worden voortgezet. Het zal niet verbazen dat het “rijkelijk laten vloeien van de drank” met een stemverhouding van 67 tegen 33 de voorkeur genoot. Zie hier een verkort verslag van de discussie tussen voorzitter Evans en Willem Buiter.

Onder leiding van Federal Reserve Bank of Chicago president Evans ontaardde deze discussie echter al ras in een aanklacht jegens het huidige Amerikaanse monetaire beleid. Het was Citigroup’s hoofdeconoom Willem Buiter – intussen niet onbekend – die het voortouw nam en zich scherp afzette tegen het Fed beleid dat hij als uiterst risicovol zag zonder meer soelaas te bieden dan een voortkwakkelende economie alsmede een verder toenemende staatsschuld. Of Citigroup met zijn uitspraken gelukkig was, kan worden betwijfeld.

Lees verder:
 
 
Comments